Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини
За студентите
За контакти
Полезни връзки

 

 

Месторабота
Варна, 9000, Кк. Чайка
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Юридически факултет, катедра "Обществени науки"

Образование и професионално развитие
• 25.06.2010 диплома за завършен стратегически курс във ВА " Георги С.Раковски "
• От март 2009 доктор на икономическите науки по шифър 05.02.24 - управление и сигурност .
• от април 2007 г. професор по шифър 05.05.15 - международно право и международни отношения
• от април 2001 професор на Варненски свободен университет
• от 1 септември 2000 доцент във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"
• от май 1997 старши научен сътрудник в Института по история, Българската академия на науките по шифър 05.03.04 - нова и най-нова обща история
• 1985-1997 научен сътрудник в Института по история, Българска академия на науките
• 1986-1992 хоноруван асистент, Софийски университет "Кл. Охридски", Исторически факултет
• 1981-1985 кандидат на науките в МДУ "М.В.Ломоносов" Исторически факултет. Тема "Политиката на Русия и Австро-Унгария по отношение на България 1896-1903."
• 1980-1981 специалист в Центъра за българистика при БАН
• 1974-1978 висше образование в СУ "Св.Климент Охридски", Исторически факултет

Специализации:

 
 
 

Last Page Updated on 13-08-2011

Copyright C 2011 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster