Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини
За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

Месторабота
Варна, 9000, Кк. Чайка
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Юридически факултет, катедра "Обществени науки"
Teл. 052 359 565
Факс 052 359 565

София 1505
Съюз на учените в България
Ул. Мадрид № 39
Тел. 02 946 18 61
Факс: 02 944 15 90
e-mail: science@usb-bg.org

Лични
GSM: 087 516 963
e-mail: nina_d6@hotmail.com ; nina_d56@yahoo.com

 
 

Last Page Updated on 15-08-2009

Copyright C 2009 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster