Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини
За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

 

МОНОГРАФИИ:

1.  Caucasian gambit (vectors security and energy). Sofia . 2009. P. 228

2.  Кавказки гамбит ( вектори на сигурността и енергетиката ). София , 2009, С. 228 (съдържание и резюме)

3. Borders in the Caucasus . (A Geopolitical and International Discourse). Sofia . 2008 (see abstract in englishand in russian in pdf)

4.  Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). София, 2007, с. 253. (резюме- pdf)

5. Руски щрихи към Източния въпрос 1894-1904. (Амбиции и планове на имперската дипломация). София., 1997, Второ изд. 1999, 271 с. (резюме - pdf)

6.  Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария. 1894-1903. София, 1994, 170 с. (резюме - pdf)

 

 
 

Last Page Updated on 15-08-2009

Copyright C 2009 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster