Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини

За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

Статии по години :
(2007 - 2011) (2000 - 2006)
(1983 - 1999) Рецензии и отзиви на книги Научни информации

 

2011


1. Енергийният 21 век между старите проблеми и новите предизвикателства. // Неделимостта на сигурността в международните отношения
2.
Енергетическое будущее Черноморско-Каспийского региона // Диалог морей. Москва, 3 С.
3. Черноморско-Каспийски акценти на източната политика на ЕС // Източните политики на ЕС, Варна, 10 С.
4. Евразийският енергиен покер // Конференция на СУБ-Пловдив. 19 С.
5. Туркменистан между Востоком и Западом // < Происхождение туркменского народа и история мировой культуры >., Ашхабад, Туркменистан , 2011. С. 577
6. Болгария в газовой дихотомии ЕС- России // Вестник СНГ. Москва, 19 С.
7. България в газовата дихотомия ЕС - Русия // Политика за сигурност и отбрана - актуални проблеми на националната и международната сигурност. Велико Търново, с. 160-175.

2010

1. Съвременни аспекти на Черноморския регион // Източната политика на Европейския съюз - нови възможности и нови отговорности. С. 2011. С. 55-59.
2. Европа и Евразия - енергетика и геополитика // Международни отношения, 2010, бр.5-6.
3. Източната политика на Европейския съюз // Втората световна война и новите политически реалности, 6 с.
4. Динамика на промените в енергийната сфера в Черноморския регион // Политика за сигурност и отбрана - актуални проблеми на националната и международната сигурност., c.145-160
5. Кавказкий гамбит (издание на руски език), 2010 г.
6. Проблемни зони на сигурност в Черноморския регион // Двадесет години преход и промени - проблеми на външната политика и сигурността. 10 С.
7. Zones of Security in the Black Sea Region // The Black Sea Region in EU Policies . РР. 10

 

2009

1. Геоенергетиката - корективът в международните отношения // Международни отношения, 2009, 5-6. С. 113-118.
2. Българо-руският енергиен диалог -акценти и перспективи // Проблеми на националната и международната сигурност в Република България. 9 С. (под печат)
3. Эффективное партнерство и диалог НПО с государством и местной властью в ЕС (на примере Болгарии) // IV Гражданский форум: подведение итогов определение приоритетов развития гражданского общества, Астана, Казахстан. С. 5
4. Граници и региони (през призмата на Черноморския регион и Евразия)// Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Бояджиев, 276-292.
5. Суверенитет и легитимност в началото на ХХІ век. // Исторически архив, март-юли 2009, кн.18-19. С. 7-5
6. Геоенергетиката - коректив в триъгълника Русия-Европейски съюз-САЩ // Понеделник, 2006, № 2
7. Нагорни Карабах - бъдеще през миналото // Военен журнал, 2009, No 2. С. 127-136
8. София - бъдеще през миналото // София - 130 години българска столица, 2009. С. 9-21
9. Статутът на "непризнатите държави" в постсъветското пространство // Военен журнал", 2009, № 6, С. 60-67.
10. Буферните зони в Южен Кавказ (теория и реалности)// Дипломатически изследвания, (под печат), 16 С.

2008

1.Кавказките предизвикателства пред Европейския съюз // Международни отношения, 2008, № 5-6. С. 143-153.
2. Грузия - суверенитет и легитимност по грузински // Международна политика. 23 с. (под печат)
3. Кавказки гамбит // Международна политика. 2009, кн. 1. С.77-83.
4. Казахстан: энергетика и безопасность в глобальном мире /съавторство с Ат. Тенева// Евразийская доктрина Н.А.Назарбаева:диалог Востока и Запада. Астана, 2008. С. 73-76.
5. Ролята на Европейския съюз (в част н ост България) в Черноморския регион (политики на сигурност) // Политика и национална сигурност. Велико Търново, 2008. С. 93-101
6. Съветският експеримент в Южен Кавказ в началото и в края на ХХ в. // Геополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Варна. 2008. С. 31-44.
7. Косово - балканско минало, европейско бъдеще или глобално предизвикателство? // Алманах на ВСУ. С. 14-21
8. Евразия+енергетика=европейска и глобална сигурност? // Международна политика. 2008, кн.2. С. 10-19.
9. Черноморският регион в прехода към демокрация/ в съавторство с проф. д-р М. Миланов// Геополитика, бр. 4. С. 58-69
10. Caucasian Challenges for the EU // Adapting to integration in an enlarged European Union . NIKOLOV , Krassimir Y . ( ed .): Adapting to Integration in an Enlarged European Union , BECSA , March 2008, ISBN 978-954-9543-11-7; издание по проект ЕШРА на БЕКСА по Шеста рамкова програма на ЕС. Volume 1:ADAPTING KEY POLICIES IN THE ENLARGED UNION , BECSA, March 2008, РР. 181-195

2007

1. Russian Stroke to Оttoman - Russian War of 1877-78. ( Russian scenario about the war and after the war ). // Ottoman-Russian War of 1877-78. Ankara , 2007. PP. 25-34.
2. България в геополитическия пъзел на ЕС-САЩ-Русия. // Геополитика, 2007, брой 3. С. 38-45
3. Обединена Европа и "непризнатите държави" в Кавказ. Границите на историческото право. // Диалог и толерантност в политиката, С., 2007, с.234-249
4. Вектори на руския иредентизъм. // Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Варна. 2007. С. 250-266.
5. (Не)зависимост в българо-руските отношения. // Media Times Review , юли 2007 , http://www.mediatimesreview.com/july2007/Russia-Bulgaria.php
6. The Borders in Caucasus. (A Geopolitical and International Discourse) // The Political and Economic Impact of the Dagliq-Karabakh Conflict on the Regional State. Baky, Azerbaijan . 2007. PP. 1340-1343
7. Руски щрихи към руско-турската 1877-1878 г. (руски сценарии за войната и след нея). // Media Times Review , февруари 2007
8. Руските геополитически сценарии за Освободителната война. // Геополитика. 2007, брой 2. С. 174-179.
9. Проблемът граница и/или фронтиър в международните отношения // Международни отношения, 2007/5-6. С. 79-94.

 
 
 

Last Page Updated on 13-08-2011

Copyright C 2011 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster